Beheer van de stedelijke toegangsrechten en het gratis parkeren

Automatische bekeuringen

  • Controle via camera
  • Gratis parkeren
  • Voetgangerszones
  • Busstroken
  • Bewonerszones
  • Plaatselijk verkeer
  • Kiss & Ride zones
  • Sensoren aan het begin van de zones met beperkte toegang

Smart surveillance solutions

Pole Camera: snel extra toezicht nodig?

Geschikt voor situaties waarin heel snel tijdelijk of permanent een bewakingscamera moet worden geïnstalleerd.

Het systeem Plug & Play kan eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaand controle- en bewakingsplatforme.